کارواش 120 بار ذغالی PZH-8220U

توضیحات

مشخصات فنی دستگاه

مدل  PZH-8220U
ولتاژ 220 ولت
فرکانس 50 هرتز
قدرت 1600 وات
فشار – حداکثر فشار 80-120 بار
جریان آب خروجی 5.5 لیتر در دقیقه
درجه حفاظتی IPX5
کالس حفاظتی II
حداکثر دمای آب 60 درجه سانتیگراد
وزن 6.4 کیلوگرم
طول کابل 5 متر استاندارد VDE آلمان
دفترچه راهنما Manual PZH-8220U

ویژگیهای اصلی

• سبک و کم وزن، که به راحتی قابل جابه جایی می باشد.
• دارای موتور ذغالی با قدرت بالا
•فشــار آب ایــن دســتگاه 20 برابــر بالاتــر از فشــار آب شــهری اســت و مناســب بــرای تمــام کارهــای نظافتــی خانــه مــی باشـد.

• عملکرد توقف خودکار، صرفه جویی در انرژی و سرمایه شما
• مخــزن شــوینده متصــل بــه ســری لنــس کــه بــه راحتــی کثیفــی هــا را از بیــن میبــرد.
• سبک ایستاده و قابل حمل و یک تکه با لنس و سری لنس مجزا
• بدنـه پالسـتیکی محکـم و بـا دوام، دسـته مناسـب بـرای نگهـداری سـیم و سـری لنـس
• سیستم تصفیه مناسب آب، قابل استفاده برای منابع مختلف آب
• دارای جریــان آب قابــل تنظیــم بــرای اســتفاده در عملکردهــای مختلــف شســت و شــو