کارواش 135 بار یونیورسال PZH-8135U

توضیحات

مشخصات فنی دستگاه

مدل PZH-8135 U
ولتاژ 220 ولت
فرکانس 50 هرتز
قدرت 1800 وات
فشار – حداکثر فشار 95 – 135 بار
جریان آب خروجی 6-9 لیتر در دقیقه
درجه حفاظتی IPX5
کالس حفاظتی II
حداکثر دمای آب 60 درجه سانتیگراد
وزن 11 کیلوگرم
طول کابل 5 متر
دفترچه راهنما Manual PZH-8135

ویژگیهای اصلی

• دارای چرخ بزرگ ( قطر 16 سانتی متر) و دسته، برای حمل آسان
• موتور ذغالی کارا با قدرت بالا
• دارای فشــار آب ده برابــر فشــار آب شــهری، مناســب بــرای تمــام امــور
نظافتــی منــزل
• سیستم قطع خودکار، برای صرفه جویی در انرژی و سرمایه شما
• امــکان شســت و شــوی عالــی ســطوح بــا اســتفاده از مخــزن شــوینده
متصــل بــه دســته
• سـبک ایسـتاده و قابـل حمـل، دسـتگاه یـک تکـه بـا لنـس و سـری لنـس
مجـزا
• بدنــه پالســتیکی مقــاوم و بــادوام، دارای گیــره نگهدارنــده بــرای کابــل و
ســری لنــس
• سیستم تصفیه مناسب آب، قابل استفاده برای منابع مختلف آب
• دارای جریــان آب قابــل تنظیــم بــرای اســتفاده در عملکردهــای مختلــف
شســت و شــو